6. huhti, 2021

Autismitietoisuus/Nepsyt

On olemassa autismikirjon häiriöitä ja neurokirjon häiriöitä, jotka kuitenkin sekoittuvat. Ja nämä on aiheena sellaisia, joihin perusarjessa ei välttämättä törmää ellei kohtaa sitä itse tai läheisen kautta.

Autismikirjolla tarkoitetaan neurobiologista keskushermoston kehityshäiriötä, joka aiheuttaa erilaisia toimintarajoitteita. Neurobiologiset häiriöt ovat syntyneet aivojen varhaisessa kehityksessä, joka ilmenee tietojen käsittelyssä.

Nepsy on lyhenne neuropsykiatrisista haasteista, jotka johtuvat aivotoiminnan rakenteellisesta ja toiminnallisesta poikkeavuudesta. Neuropsykiatrisia vaikeuksia ovat esimerkiksi ADHD ja ADD, Aspergerin oireyhtymä ja muut autismikirjon häiriöt, kehityksellinen kielihäiriö sekä Touretten oireyhtymä.

On siis olemassa neurobiologisia ja neuropsykiatrisia diagnooseja. Yhteistä niillä on, että molemmat johtuvat aivojen toiminnasta. Aivojen toimintaan ja kehitykseen emme itse voi vaikuttaa.

Aivojen toimintakeskuksen ongelmat voivat näkyä tekemisen aloittamisessa, vaiheistamisessa, pilkkomisessa ja  järjestämisessä. Ennakointi ja priorisointi on vaikeaa. 

Neurokirjon piirteitä löytyy meistä jokaisesta. Ei ole olemassa täydellisiä aivoja.

Tämä tieto olisi helpottanut itseänikin nuorena kouluikäisenä. Tieto siitä, että en ole poikkeava ja erilainen vaan olen erityisherkkä. Tämän olen siis huomannut itse, koska nyt tunnistan itsessäni erityisherkälle tyypillisiä piirteitä. Olen perehtynyt myös neurokirjon häiriöihin ja piirteisiin. Adhd tuntuu, että päässä on yhtäaikaa monta välilehteä auki, eikä mitään hajua mistä niistä kuuluu musiikki. Tämä on yksi tyypillinen piirre adhd:ssa. Käynnissä on yhtäaikaa monta projektia, keskeneräistä ja hoidettavaa asiaa, mutta niiden loppuun vieminen ei onnistu.

Aina ei tarvita diagnoosia eikä se ole paras ratkaisu, mutta silloin kun se antaa vastauksia ja auttaa ymmärtämään miksi ihminen toimii niinkuin toimii - se on tarpeellinen. Ja silloin kun arkeen tarvitsee apua, tukea, kuntoutusta tai lääkitystä. Leima jonka diagnoosista saa on kuitenkin tabu, joka luo uskomuksia ja pelkoja siitä ettei koskaan voi onnistua ja saada normaalia elämää. Leiman, että on virheellinen tai vääränlainen.

Aivot on yksilölliset. Miksi emme siis saisi olla yksilöitä, uniikkeja ja ainutlaatuisia sellaisina ajattelijoina, pohtijoina ja toimijoina kuin olemme?

Siksi tämän vuoden autismitietoisuuden teema #asenneeimaksamitään kosketti itseäni syvältä. Voimme itse muuttaa asennetta erilaisuutta kohtaan. Rikkoa niitä uskomuksia, että on virheellinen ja vääränlainen.

Haluan olla muuttamassa asenteita kohti nepsy ystävällisempää maailmaa. Ja eritoten haluan raivata lapsille helpompaa koulutietä, jotta he eivät joutuisi kiusatuksi sen vuoksi että he ovat ainutlaatuisia ja katsovat maailmaa omasta uniikista näkökulmastaan. ♡

Se on myös askel kohti sujuvampaa, turvallisempaa ja onnellisempaa arkea.

Uskalla kohdata erilaisuutta. ♡

Aiheesta lisää tietoa 

#asenneeimaksamitään 

Www.autismiliitto.fi

Www.naenepsy.fi