21. elo, 2020

Ammattijärjestäjä tukena tavarasuhde ongelmissa.

Ammattijärjestäjä on ihmisille vielä varsin vieras käsite ja kun sanon olevani koulutettu ammattijärjestäjä - mielikuva on usein, että harjoittelemme viikkaamaan, järjestelemään ja lajittelemaan. Todellisuudessa koulutuksemme pitää sisällään ihmisten tuntemiseen ja kuulemiseen liittyviä taitoja. Jotta osaamme vastata ihmisten pohdintoihin heidän kertoessa elämästään ja tavarasuhteestaan, täytyy olla taito kuunnella.

Opimme myös mistä erilaiset elämäntilanteet ja elämänhallinnan puute voi juontaa juurensa. Saamme kokemusasiantuntijoilta tietoa, miten tavaraongelmat näkyvät erityispiirteet omaavan ihmisen arjessa ja millaista tukea he toiminnan ohjauksessaan voivat tarvita. Opimme myös asiakkaan ohjaukseen liittyviä taitoja. Tunnistamme asiakkaan selviytymismekanismeja ja haitallisia toimintamalleja.

Oma kokemukseni ja taustakoulutukseni auttaa asiakkaan ohjaamisessa. Olenkin huomannut, että raivaystyössä on välillä hyvä pysähtyä vaikka kahvikupposen ääreen keskustelemaan asiakkaan kanssa. Keskustelut antavat asiakkaalle erilaista perspektiiviä asioihin ja antavat mielelle tilaa ajatella ratkaisuja ongelmien sijaan.

Ammattijärjestäjä auttaa asiakasta palauttamaan oman arvio- ja päättelykykynsä. Pääasiat erotetaan sivuasioista, niiden tärkeysjärjestys selviää, palaset loksahtavat paikoilleen ja kokonaiskuva on helpompi hahmottaa. 

Ei siis ole kaukaa haettua, että ammattijärjestäjänä ollaan välillä keittiöpsykologeja, sielunhoitajia ja elämäntaidon valmentajia. Asiakkaat ammattijärjestäjää apuna käyttäessä tunnistavat ja kyseenalaistavat omaa tavarasuhdetta, toimintamalleja ja selviytymiskeinoja. Nämä tunnistaessaan on mahdollista päästä eroon niistä ja saavuttaa pysyvämpiä ratkaisuja. Lisäksi työskentely ohjaajan kanssa on systemaattisempaa ja loogisempaa. Työ tehdään alusta loppuun saakka paloitellen sopiviin osiin.

Lopputuloksena asiakas saa tilansa parempaan järjestykseen eli sujuvamman arjen, tilaa ja aikaa unelmille ja elämästä nauttimiselle. Elämän oikea suunta selviää: tuloksena järjestys, voiman tunne ja tasapaino. Asiakas saa omaa elämäänsä hallintaan. 

Tulen mielelläni auttamaan vaikka Sinua. ♡