25. helmi, 2020

Itsetunto järjestämisen esteenä

Jostain syvältä tämä aihe kirkastui tajuntaani. Miten olinkaan unohtanut kirjoittaa tästä aikaisemmin. Itsetunto - nimenomaan siitä kaikki sai alkunsa minunkin kohdalla.

Psykologi Liisa Keltikangas-Järvisen mukaan itsetunto tarkoittaa ihmisen kykyä luottaa itseensä, pitää itsestään ja arvostaa itseään havaitsemistaan heikkouksista huolimatta. Itsetuntoon kuuluu myös kyky nähdä oma elämänsä tärkeänä ja ainutkertaisena. Se tarkoittaa sitä, että ihminen pitää kiinni oikeiksi katsomistaan päämääristä vastarinnankin edessä. Hän ei anna loukata itseään vaan puolustaa itseään ja pitää kiinni oikeuksistaan.

Olen itse ollut kiltti. Niin kiltti, että halusin välttää konfliktit ja suoriutua tilanteista muita miellyttävällä tavalla. Olin kuin kala vedessä näissä tilanteissa. Soljuin virran mukana, huomaamattomasti ja pahennusta aiheuttamatta. Silti sisällä ääni sanoi, ettei tämä ole oikein. Nielin nämä tunteet sisälleni, koska olisi väärin sanoa vastaan. Vaatimukset itseä kohtaan oli suuret. Oli helppo lukea ympärillä olevien tunnetiloja ja merkkejä siitä, mitä he minulta odottavat. Näin pystyin ennakoimaan, ettei konflikteja syntynyt.

Ammattijärjestäjä koulutus ja Helsinki avasi ihan uuden maailman. Ei tarvinnut hakea hyväksyntää - riitti, että oli olemassa. Tajusin millaisessa kuplassa olin elänyt. Miten paljon uskomukset, toisten hyväksyntä ja miellyttämisen halu oli ohjannut elämääni. Olin tehnyt asioita miellyttääkseni muita jo niin pitkään, että olin kadottanut itseni. Sen mitä minä haluan ja mikä on minun maailmassani oikein. Sitä tässä on nyt etsitty ja toteutettu viimeiset neljä ja puoli vuotta.

Tämän huomatessani ymmärsin, miten paljon ihmiset elää niinkuin kuuluisi elää. Siitä lähti ajatus auttaa ihmisiä sujuvamman, turvallisemman ja onnellisemman arjen löytämisessä. Ei vain sen vuoksi, että tavarat olisi oikeilla paikoilla ja turvallisesti aseteltuna, jotta arki olisi soljuvaa ja mutkatonta. Minä olen työssäni haastanut ja ohjannut asiakkaita toteuttamaan oman näköistä elämää. En siten miten sitä kuuluisi ja olisi oikein elää - vaan juuri sitä Sinulle oikeaa tapaa elää. Olen auttanut löytämään elämästä värejä, hajuja ja makuja. Ja auttanut tunnistamaan tunteita, jotka on painettu niin syvälle sisälle, ettei niitä ole uskaltanut ääneen sanoittaa. Elämää ei tarvitse suorittaa oppikirjamaisesti oikein - elämä kuuluu elää itselle oikealla tavalla muut huomioon ottaen, omia rajojaan kunniottaen ja omaan tekemiseen uskoen.

Jokainen on vastuussa omasta onnestaan. Siitä että kantaa vastuun tekemisistään, omasta hyvinvoinnistaan ja seisoo omien tekojensa takana. Toinen ihminen ei voi tehdä toista onnelliseksi, mutta hän voi jakaa onnellisuuden kanssasi. ♡