20. maalis, 2019

Mielenterveys on tärkeä aihe.

Saimme mielenterveydestä koulutusta viikonloppuna, mikä on aiheena todella tärkeä. Jokaisen tarvitsisi kuulla tietoa mielen sairauksista, jotta se poistaisi vanhoja mielikuvia, stigmoja, häpeää ja leimautumisen pelkoa. Mielenterveyden häiriöistä voi kärsiä kuka tahansa ja millaisissa elämäntilanteissa tahansa. Kenen tahansa on helppo mennä lääkäriin, kun käsi murtuu. Kynnys kuitenkin nousee, kun ei ole mitään näkyvää syytä tai sairautta. Mielenterveyden ongelmista puhuminen pelottaa ja hävettää. Mielenterveyden ongelmat ovat osa aivojen toimintaa. Aivoja on tutkittu nykypäivänä paljon, mutta vanhat käsitykset ja uskomukset istuvat tiukassa. On tärkeä poistaa näitä vääriä luuloja ja ennakkokäsityksiä mielenterveyden ympäriltä. 

Mielenterveyden ongelmat näkyvät arjessa usein toiminnan ohjauksen ongelmina jolloin: Työn suunnitteleminen on hankalaa. Työn aloittaminen tuntuu vaikealta. Keskittyminen pitkäksi aikaa tietyn toiminnan tekemiseen ei onnistu tai toiminnan loppuun vieminen keskeytyy.

Ongelmat näkyvät arjessa keskeytyneinä projekteina, pitkinä to do-listoina ja epämääräisenä kaaoksena, josta ei tiedä miten aloittaa. Ihminen voi nähdä tällaiset laiskuutena, piittaamattomuutena tai saamattomuutena. Helposti syyttää itseään että on huono ihminen kun ei tuotakaan saa tehtyä.

Todellisuudessa syynä on aivojen toiminnan häiriö. Aivojen otsalohkojen hermoverkostot ovat toiminnan säätelyn ja kontrollin aluetta, jolla käyttäytymistä ohjataan. Otsalohkoilla asetamme toiminnallemme tavoitteet, suunnittelemme, aloitamme ja tarvittaessa korjaamme toimintaamme.  Kun hermoimpulssit eivät kulje aivoissa kuten terveellä, syntyy häiriöitä aivojen tiedon käsittelyyn.

Tällaisen häiriön aivoissa voi laukaista trauma - mieli murtuu toisilla helpommin kuin toisilla. Se miten toinen selviää koettelemuksistaan paremmin kuin toinen on mysteeri. Ihan samalla tavalla kun kaaduttaessa toisen luut kestää paremmin kuin toisen. Taustalla voi olla perinnölliset tekijät tai vanhat iskut, jotka ovat heikentäneet "luiden" kestoa. 

"Ei tarvitse olla suuri vika, jos se on päässä." - sanotaan, mutta kuinka moni oikeasti ymmärtää sanonnan merkityksen. Aivot on meille tärkeä ja herkkä alue, sen häiriötilanteista voi kärsiä ihan jokainen ihminen jossain elämän vaiheessa. Stigmat ja leimautuminen mielisairaaksi ovat vanhoja peruja ajalta, kun asioista ei ollut vielä tarpeeksi tietoa. Nyt kun aivojen toimintaa voidaan ja osataan paremmin tutkia on myös huomattu fyysiset syyt mielenhäiriöiden takana.

Lähteenä käytetty: 

  • https://www.terveyskyla.fi/aivotalo/aivot-ja-toimintakyky/aivotoimintojen-häiriöt
  • https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=lam00002