25. huhti, 2017

Kuka hoitaa sinun etuasi?

Olin tänään Lappajärvellä muistiliiton järjestämällä luennolla. Aiheena kevyesti hoitotahto ja edunvalvontavaltuutus. Harvoin tai oikeastaan ei koskaan tule törmättyä tähän aiheeseen, jota täytyisi toitottaa joka torvesta. Yritän kertoa asiasta tässä tiivistetysti.

 

Hoitotahto

Ihminen voi halutessaan ilmaista hoitoa koskevan tahtonsa tulevaisuuden varalta laatimalla hoitotahdon.

 Hoitotahdon voi kertoa suullisesti, mutta paras keino oman tahdon ilmaisuun ja väärin ymmärrysten välttämiseksi hoitotahto on parasta tehdä kirjallisena. Netistä löytyy monenlaisia malleja ja asiakirja pohjia. Hoitotahtoaan voi päivittää ja muuttaa niin halutessaan. Hoitotahto olisi hyvä kirjoittaa jo hyvissä sielun ja ruumiin voimissa. Siihen voi kertoa hyvin yksityiskohtaisesti miten haluaa itseään ja asioitaan hoidettavan. Se ei kuitenkaan anna valtuuksia toimia edunvalvojana vaikka oman läheisen olisi siihen nimennyt ensisijaiseksi asioiden hoitajaksi. 

Hoitotahdon voi tehdä myös muistisairauden alkuvaiheessa, mutta tarvittaessa hoitotahdon toteen näyttämiseksi voi hakea lääkärinlausunnon terveydentilasta. 

Hoitotahtoon voi kertoa hoitoa koskevia asioita. Esimerkiksi lempiruokansa ja lempimusiikin. Sinne voi kirjoittaa salliiko keinotekoisten hoitomuotojen käytön esim. Sydämentahdistin, jos sillä voidaan pidentää elinikää tai happikoneiden käytöstä, jos voidaan olettaa että hengitys ei omatoimisesti enää ilman laitteita ole mahdollista. Hoitotahdossa voi ilmaista myös elvytyskiellon. Olisi hyvä myös kertoa hoitotahdossa salliiko teknisten apuvälineiden käytön esim. Gps-paikantimen käyttö, sallitaanko minua seurattavan kun en enää tiedä missä olen. Ilman suostumusta tälläisiä teknisiä seurantalaitteita ei voida käyttää. Siihen voi hyvin tarkkaan kertoa myös kuoleman jälkeisestä asioiden hoidosta ja hautajaisjärjestelyjä koskevat tedot. 

Hoitotahdon tarkoitus on sinun toiveidesi esiin tuominen, jotta hoitosi voidaan järjestää sinun toiveidesi mukaiseksi. Jos olet hoitotahtoosi kertonut, että haluaisit saada konjakkiryypyn päivittäin, se pyritään mahdollisuuksien mukaan järjestämään.

Hoitotahdon allekirjoitukselle on pyydettävä kaksi esteetöntä todistajaa, jotka todistavat että henkilö on ollut tietoinen mihin nimensä laittaa.

Lisää tietoa hoitotahdosta http://www.muistiliitto.fi/fi/muistisairaudet/palvelut-etuudet-ja-oikeudet/hoitotahto/

 

Edunvalvontavaltuutus

Miten se eroaa hoitotahdosta? - hoitotahdolla ilmaistaan vapaamuotoisesti oma tahto, mutta edunvalvontavaltuutus on virallinen asiakirja, jolla valtuutetaan tietyt henkilöt hoitamaan sinun etuasi, kun itse et kykene asioistasi päättämään tai niitä hoitamaan. 

Edunvalvontavaltuutuksen voi tehdä kuka vaan yli 18-vuotias ikään, terveyteen tai varallisuuden määrään katsomatta. Hänen täytyy kyetä ymmärtämään valtuutuksen merkityksen. 

Edunvalvontavaltuutus vahvistetaan maistraatissa. Sen voi tehdä valmiiksi etukäteen ja vahvistuttaa maistraatissa kun edunvalvontavaltuutukselle tarve ilmenee. Yleensä vahvistuksen hakemiseen tarvitaan lääkärinlausunto tai muu selvitys edunvalvonnan tarpeesta. 

Miksi kannattaa tehdä edunvalvontavaltuutus?

Voit itse määrätä kuka asioitasi hoitaa, jos terveydentilassasi tapahtuu äkillinen muutos etkä näin ollen ole kykenevä itse asioitasi hoitamaan. Edunvalvontavaltuutus on kattavampi kuin tavallinen valtakirja ja siihen voidaan eritellä mitä asioita valtuutuksella voidaan hoitaa. Jos maistraatti vahvistaa sinun määräämän edunvalvojan vähennetään ja kevennetään byrokratiaa asioiden hoidossa. Jos maistraatti määrää sinulle edunvalvojan (vaikka sinun hoitotahtosi mukaisen), hänen toimintaansa valvotaan maistraatin toimesta ja toiminnantarkastuksesta laskutetaan erikseen. Maistraatti voi määrätä sinulle yleisen edunvalvojan, jolla saattaa olla asiakkaita useampi sata, etkä näin ollen saa yksilöllista ja sinun tahtosi mukaista edunvalvontaa. Yleistä edunvalvojaa ohjaa lainsäädäntö ja maistraatin ohjeet. Monessa asiassa voi siis olla liukuvia käsitteitä, haastavia kiemuroita ja monimutkaisia yksityiskohtia. Et välttämättä tapaa edunvalvojaasi ja sinun asioidesi pääasiallista hoitajaa edes kerran vuodessa. 

Edunvalvontavaltuutus on ainoa keino antaa edunvalvojalle mahdollisuus toteuttaa esim. Perintösuunnittelua eli miten perintöäsi jaetaan sinun tahtosi mukaan jo elinaikanasi, jotta perintöverotusta voidaan vähentää. Vaikka verokarhu onkin leppoinen kaveri, on silti kivempi pitää perinnöstä koostuvat varat perhepiirissä. 

Edunvalvontavaltakirjan sisältö

Muotomääräykset ovat tarkat ja niitä tulee noudattaa. Asiakirja on mitätön, jos muotomääräyksiä ei ole oikein merkitty.

On määrättävä ensisijainenvaltuutettu (joka ensisijaisesti vahvistetaan hoitamaan asioitasi), toissijainen valtuutettu (joka hoitaa jos ensisijainen on esteellinen hoitamaan asioitasi tai kuolee ennen valtuuttajaa), varavaltuutettu (mielellään täysin ulkopuolinen, joka hoitaa esteellisyys tapaukset ja ristiriita tilanteet). 

Valtuutusvaltakirjaan merkitään milloin valtuutuksen vahvistusta halutaan vahvistettavan. Yleensä silloin kun terveydentila aiheuttaa kykenemättömyyden hoitaa omia asioita.

Valtuuttajan antamat toimiohjeet, joita voidaan tarvittaessa rajata tai laajentaa. Esimerkiksi. Voidaan laajentaa koskemaan metsänhoitoon koskevia asioita tai rajoittaa koskemaan vain tietyn osakkeen myymistä tai vuokraamista. Sisältö on vapaasti määriteltävissä yksilöllisesti. Siihen voidaan kirjata sääntöjä omaisuuden panttaamiselle, vuokraamiselle, myymiselle, lahjoittamiselle tai muulle luovutukselle. Esimerkiksi. Perintö kesämökki ja sen käyttöoikeuden luovutus voidaan luovuttaa ilman edunvalvottavan läsnäoloa lastenlapsille. Tai kotona asunut äiti ei todennäköisesti pysty sairaalasta kotiutua, jolloin asunto voidaan myydä tai vuokrata. Kaikki tälläiset omat tahdonilmaukset täytyy kirjata hyvin tarkasti. Esteellisyydet perintäasioissa on hankalia ja siksi onkin suositeltavaa tehdä edunvalvontavaltuutus asiantuntijan apua käyttäen.

Edunvalvontavaltuutukseen voidaan kertoa tahdostaan koskien terveyden ja sairaanhoitoa kuten hoitotahdossa. Voidaan antaa lupa lääkäreille ja hoitajille hoitoa koskevissa asioissa. Ensisijainen edunvalvonta valtuutettu voi sinun tahtosi mukaisesti antaa luvan kalliiden hoitojen toteutukseen, jos varallisuutesi sen sallii ja se on tahtosi mukaista. Siinä voidaan kertoa myös keinotekoisten hoitomuotojen sallimisesta tai kieltämisestä. Siihen voidaan kertoa myös hyvin tarkasti toiveet miten haluaa läheiset ottaa huomioon viimeisillä hetkillään. Esimerkiksi. Kaukana oleville sukulaisille on kerrottu ettei elinaikaa ole enää kovin paljon, edunvalvontavaltuutuksessa olet voinut kieltää kaukaisten sukulaisten käynnit tai esittää toiveesi, että viimeisestä tapaamisesta tehtäisiin mahdollisimman rauhallinen ja kivuton. Pystyt hyvin paljon vaikuttamaan omaan hoitoosi ja olosuhteisiisi elämäsi loppuvaiheilla. 

Ainoa rajoitus mitä edunvalvontavaltuutuksella ei pysty tehdä on selkeästi henkilöön liittyvät merkittävät oikeustoimet (esim. testamentin peruminen, avioeron hakeminen, isyyden vahvistaminen, lapseksi adoptoiminen)

Sudenkuopat 

Ei ole suotavaa käyttää netistä löytyviä valmiita vakiomalleja. Usein ilman asiantuntijaa sisältö voi jäädä hyvin suppeaksi ja kaikkea ei tule otettua huomioon. Valtuutettujen esteellisyyksiä ei huomioida tai tiedetä. 

Asiantuntija apua on saatavilla esimerkiksi. Pankin lakimieheltä, oikeusaputoimistosta tai lakitoimistosta. Hinta on n.200-300euron luokkaa, mutta hyvin tehtyyn edunvalvontavaltuutus asiakirjaan satsaaminen voi säästää perintöveroissa monia tuhansia. 

Tämäkin valtuutus vaatii kaksi esteetöntä todistajaa allekirjoitusta tehdessä. 

Lisätietoa 

http://www.muistiliitto.fi/fi/muistisairaudet/palvelut-etuudet-ja-oikeudet/hoitotahto/

https://edunvalvontavaltuutus.com